Měření prašnosti – VŠB Ostrava

Regiony zapojené do projektu

Do projektu jsou zapojeny příhraniční regiony, na české straně se jedná o severní část Moravskoslezského kraje, na polské straně pako část dolního Slezska (Slezské vojvodství (subregiony: bielský a rybnický, okres pszczyńský). Oblast s vybranými lokalitami je blíže ohraničena na mapce.

Mapa lokalit