Měření prašnosti – VŠB Ostrava

Kontakty

Vysoká škola báňská 
Technická univerzita Ostrava
17.listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba

Doc. RNDr. Václav DOMBEK, CSc.
Projektový manažer
Tel.: +420 597 323 817
Mobil: +420 733 627 895
E-mail: vaclav.dombek@vsb.cz

Ing. Lucie Gembalová, Ph.D. 
Řešitel projektu
Tel.: +420 597 323 157
Tel.: +420 597 325 464
E-mail: lucie.gembalova@vsb.cz